ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β'ΚΥΚΛΟΣ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

ΤΙΤΛΟΣ: Πράσινα και ανακυκλώσιμα ή/και κομποστοποιήσιμα σύνθετα προϊόντα με βελτιωμένες ιδιότητες από απόβλητα βιομηχανικής κάνναβης στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: KYKA
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-00008

Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού οδηγεί σε μείωση των φυσικών πόρων και ελαττώνει τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Στον κλάδο των υλικών και συγκεκριμένα των σύνθετων προϊόντων ξύλου/πολυμερούς και τα σύνθετα ξύλου/πλαστικού μια λύση θα μπορούσε να είναι η αντικατάσταση συμπαγούς ξύλου από υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών και η σύνθεση πολυμερών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες ή ανακυκλώσιμα/βιο-διασπώμενα υλικά, ούτως ώστε το τελικό προϊόν να μπορεί να ανακυκλωθεί ή να είναι βιο-αποικοδομήσιμο. Έτσι επιτυγχάνεται οικονομία στη χρήση πρωτογενούς ύλης, γεωργικά απόβλητα βρίσκουν χρήση σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας ενώ στο τέλος της ζωής τους τα προϊόντα ανακυκλώνονται και τελικά βιο-διασπώνται χωρίς να αφήνουν απόβλητα. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η κατασκευή νέων σύνθετων προϊόντων από αγροτικά υπολείμματα (μη αξιοποιήσιμα μέρη των στελεχών της βιομηχανικής κάνναβης) και πολυμερών από ανανεώσιμες πηγές ή ανακυκλώσιμα υλικά.