Θέση:
Συντονιστής:
Διεύθυνση:
Παπαδοπούλου Ηλέκτρα
Υπεύθυνη Ερευνήτρια CHIMAR HELLAS A.E.
info@kyka-project.eu
Τηλέφωνο:
+30 2310 424167
Αποστολή Email