ΤΙΤΛΟΣ:
Πράσινα και ανακυκλώσιμα ή/και κομποστοποιήσιμα σύνθετα προϊόντα με βελτιωμένες ιδιότητες από απόβλητα βιομηχανικής κάνναβης στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: KYKA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-00008

 

Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού οδηγεί σε μείωση των φυσικών πόρων και ελαττώνει τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Στον κλάδο των υλικών και συγκεκριμένα των σύνθετων προϊόντων ξύλου/πολυμερούς και τα σύνθετα ξύλου/πλαστικού μια λύση θα μπορούσε να είναι η αντικατάσταση συμπαγούς ξύλου από υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών και η σύνθεση πολυμερών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες ή ανακυκλώσιμα/βιο-διασπώμενα υλικά, ούτως ώστε το τελικό προϊόν να μπορεί να ανακυκλωθεί ή να είναι βιο-αποικοδομήσιμο. Έτσι επιτυγχάνεται οικονομία στη χρήση πρωτογενούς ύλης, γεωργικά απόβλητα βρίσκουν χρήση σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας ενώ στο τέλος της ζωής τους τα προϊόντα ανακυκλώνονται και τελικά βιο-διασπώνται χωρίς να αφήνουν απόβλητα. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η κατασκευή νέων σύνθετων προϊόντων από αγροτικά υπολείμματα (μη αξιοποιήσιμα μέρη των στελεχών της βιομηχανικής κάνναβης) και πολυμερών από ανανεώσιμες πηγές ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Συγκεκριμένα, θα γίνει διαχωρισμός του εξωτερικού από το εσωτερικό μέρος του βλαστού του φυτού βιομηχανικής κάνναβης με ειδικό μηχάνημα αποίνωσης.
Το εσωτερικό ξυλώδες τμήμα θα τεμαχιστεί κατάλληλα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή μοριοσανίδων αντί ξύλου (Wood Based Panels - WBP). Οι ίνες από το εξωτερικό μέρος του φλοιού θα χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικά υλικά ανακυκλωμένου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) και βιο-πολυεστέρων από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, προκειμένου να κατασκευαστούν σύνθετα προϊόντα αντίστοιχα των προϊόντων πλαστικό/ξύλο (Wood Plastic Composite-WPC).

Τα προτεινόμενα προϊόντα τύπου WBP και WPC είναι καινοτόμα και θα κατασκευαστούν για πρώτη φορά στα πλαίσια αυτού του έργου. Κύριο πλεονέκτημα των νέων αυτών προϊόντων είναι το χαμηλότερο κόστος και βάρος, αλλά και η αυξημένη φιλικότητά τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον αφού θα είναι δυνατή η κομποστοποίηση ή και ανακύκλωσή τους, ανταποκρινόμενα στις επιταγές της κυκλικής οικονομίας.